Krzywdząca ocena olejów roślinnych przez system Nutri-Score

Głównym założeniem wdrożenia systemu Nutri-Score jest przedstawienie wartości produktu w diecie, przez co ułatwić konsumentom podejmowanie prawidłowych wyborów żywieniowych. Jednak warto przyjrzeć się czy istnieje możliwość przedstawienia rzeczywistej wartości odżywczej i zdrowotnej produktów za pomocą pięciostopniowej skali kolorów.

Obecnie, oleje butelkowane oraz tłuszcze roślinne, pomimo, iż zawierają różne kwasy tłuszczowe, klasyfikowane są do kategorii „C” lub „D”, co sugeruje wprost, aby spożywać je rzadziej. Jednocześnie krajowe, europejskie i międzynarodowe publiczne instytucje naukowe zalecają spożywanie olejów roślinnych bogatych w tłuszcze wielonienasycone oraz zastępowanie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi. Te ostatnie rekomendacje wykluczają się więc z zaleceń płynących z oznakowania Nutri-Score.

W zakresie wprowadzenia odpowiedniej modyfikacji systemu działania podjął także FEDIOL wypracowując wniosek o dostosowanie algorytmu stosowanego w Nutri-Score ukierunkowanego na znakowanie butelkowanych olejów i tłuszczów roślinnych, które uwzględnia znaczenie znaczenia „zdrowych” tłuszczów w prawidłowej diecie. Aby został spełniony główny cel wprowadzenie systemu Nutri-Score, tj. umożliwienie podjęcia przez konsumentów właściwych wyborów żywieniowych, FEDIOL zaproponował do rozważenia włączenie kryteriów „wysokiej zawartości tłuszczów nienasyconych” i „wysokiej zawartość omega 3”do algorytmu Nutri-Score dla butelkowanych olejów i tłuszczów roślinnych, które spełniają odpowiednie warunki. Oznaczałoby to sklasyfikowanie do kategorii „B” niektórych butelkowanych olejów i tłuszczów, których spożywanie jest zalecane przez krajowe, unijne i międzynarodowe organy publiczne, czyli m.in. w przypadku oleju rzepakowego, czy oleju lnianego. Ponadto, aby zapewnić zgodność z aktualnie obowiązującymi na poziomie krajowym zaleceniami żywieniowymi, wskazuje się na konieczność  uwzględnienia w metodyce systemu ujemnych wskaźników zawartości tłuszczów nasyconych.

Wreszcie, uwzględniając Nutri-Score w ramach toczących się w UE dyskusji na temat składu odżywczego produktów żywnościowych, obecnie zastosowana tam punktacja, która nie pozwala na sklasyfikowanie wszystkich butelkowanych olejów i tłuszczy roślinnych do kategorii „A” i „B”, uniemożliwia tym sposobem ich producentom stosowania zatwierdzonych przez UE oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych dostępnych wyłącznie dla produktów należących do tych dwóch kategorii. Nie jest to zgodne z krajowymi, międzynarodowymi i innymi globalnymi wytycznymi żywieniowymi. Jest to również w pewnym sensie dyskryminacja producentów, którzy nie są w stanie poprawić aktualnego wyniku swoich produktów w systemie Nutri-Score ze względu na brak możliwości zmiany składu jednorodnych olejów roślinnych – w przeciwieństwie do przetworzonej żywności zawierającej w składzie oleje i tłuszcze roślinne, gdzie już jak najbardziej jest to możliwe.

Opublikowano w