Konferencja FENS 2023 – Nutri-Score w ocenie polskich ekspertów

14-17 listopada 2023 w Belgradzie odbyła się 14. Europejska Konferencja Żywieniowa FENS 2023 (14th European Nutrition Conference, Federaration of European Nutrition Societies 2023), na której został poruszony temat systemu Nutri-Score.

Dr hab. inż. Iwona Traczyk zaprezentowała opinię polskich ekspertów odnośnie systemu Nutri-Score na podstawie raportu pt.  „Opinia polskich specjalistów z zakresu żywienia na temat znakowania produktów spożywczych wartością odżywczą”.

W ogólnopolskim badaniu przekrojowym wzięło udział 75 ekspertów, którzy w okresie marzec-kwiecień 2022 r. wypełnili dobrowolną i anonimową ankietę internetową. Dane zebrano techniką CAWI. Uczestnikami badania byli w szczególności członkowie Komitetu Nauk o Żywieniu Człowieka PAN, Polskiego Towarzystwa Dietetyków, Polskiego Towarzystwa Dietetyków oraz wykładowcy i pracownicy naukowi z wiodących uczelni kształcących w zakresie dietetyki. Badaniu poddane zostały różne systemy znakowania żywności, w tym francuski system znakowania produktów na froncie opakowania Nutri-Score (NS).

Respondenci wskazali, że system NS umożliwia podjęcie szybkiej decyzji zakupowej w oparciu o prosty znak graficzny (81,3%) ale jednocześnie, zwracając jednocześnie uwagę na kilka istotnych wad, jakie posiada ten system. Wśród tych niekorzystnych cech systemu NS:

  • nie gwarantuje, że wybór przez konsumenta wyłącznie produktów o najwyższej ocenie umożliwi mu skomponowanie zbilansowanej diety (80,0%),
  • nie uwzględnia stopnia przetworzenia produktu, w tym ilości i rodzaju zastosowanych dodatków (76,0%),
  • nie uwzględnia pełnej wartości odżywczej produktów, obejmującej m.in. związki bioaktywne, które decydują o ich właściwościach prozdrowotnych (74,7%),
  • nie różnicuje produktów pod względem składników występujących naturalnie i tych dodanych w procesie produkcyjnym (72,0%),
  • przestrzega zasad zdrowego odżywiania (tylko 36,0%)

Polscy eksperci wyrazili zaniepokojenie wprowadzeniem obecnie istniejącego oznakowania Nutri-Score. Wymienili szereg wad tego systemu i przewidzieli potencjalne zagrożenia jeszcze przed jego wdrożeniem w naszym kraju (w Polsce).

Opublikowano w