Petycja do UOKiK dot. systemu Nutri-Score

w ramach koalicji Nutri-Score nie zaprzestajemy działań zmierzających do zainteresowania instytucji publicznych oceną systemu Nutri-Score. Dążymy do weryfikacji jakości systemu, a przede wszystkim do jego weryfikacji pod kątem wprowadzania konsumenta w błąd. Jednym z działań, które podjęliśmy w ostatnich dniach, jest uruchomienie petycji skierowanej do Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

W petycji zwracamy uwagę, że system Nutri-Score skierowany do konsumenta musi m.in. spełniać wymogi art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011, tj.:  

  1. nie może wprowadzać konsumentów w błąd, o czym mowa w art. 7
  2. nie może być niejednoznaczne ani dezorientować konsumenta
  3. musi być, w stosownych przypadkach, oparty na odpowiednich danych naukowych

Petycję gotową do podpisania znajdą Państwo tutaj: https://www.petycjeonline.com/petycja_do_prezesa_urzdu_ochrony_konsumentow_i_konkurencji_w_sprawie_zbadania_moliwoci_wprowadzania_konsumentow_w_bd_przez_system_znakowania_produktow_spoywczych_nutri-score

Serdecznie zachęcamy do podpisania petycji oaz podzielenia się informacją o niej z innymi osobami.

Opublikowano w