Analiza Nutri-Score jako potencjalnego systemu znakowania żywności w unii europejskiej

Podczas 14. Europejskiej Konferencja Żywieniowa FENS 2023 (14th European Nutrition Conference, Federaration of European Nutrition Societies 2023) prezentowano również plakaty naukowe.

Dr inż. Hubert Dobrowolski, dr hab. lek. Dariusz Włodarek oraz dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariusz Panczyk przygotowali poster pt. „Plusy i minusy systemu Nutri-Score, jako potencjalnego wspólnego systemu w krajach członkowskich Unii Europejskiej”.

Systemy znakowania z przodu opakowania są ważnym narzędziem promowania zdrowej diety poprzez podnoszenie świadomości konsumentów. EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) widzi potrzebę ujednoliconego obowiązkowego oznaczania wartości odżywczej na przodzie opakowania, by poprawić stanu zdrowia społeczeństwa poprzez promowanie zdrowszych wyborów żywieniowych, a także zwiększenie spożycia produktów o odpowiednim profilu. Jednym z systemów etykietowania żywności, który  jest obecny na rynku europejskim do dobrowolnego stosowania jest  system Nutri-Score opracowany we Francji. Celem pracy jest wykazanie mocnych i słabych stron systemu Nutri-Score pod kątem jego zdolności zastosowania jako europejskiego systemu oraz krytyczna analiza jego założeń.

Ponieważ większość badań wskazujących na skuteczność systemu Nutri-Score została przeprowadzona przez jego twórców. Potrzebne są dalsze niezależne, wieloośrodkowe badania w celu sprawdzenia skuteczności i możliwych sposobów udoskonalenia tego systemu, aby spełniał niezbędne funkcje i wytyczne EFSA dotyczące prawidłowo funkcjonujący system znakowania z przodu opakowania.

Opublikowano w