Zawiadomienie do UOKiK w sprawie Nutri-Score

Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Jacek Zarzecki, poinformował opinię publiczną poprzez media społecznościowe o złożeniu zawiadomienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie Nutri-Score. Wśród zarzutów podniesionych przez przedstawiciela branży mięsnej wobec systemu Nutri-Score pojawiły się m.in.:

• promowanie żywności ultra-przetworzonej, której skład można dowolnie modyfikować pod kątem korzystnej oceny algorytmu,

• odniesienie do 100 g produktu bez uwzględniania wielkości typowej porcji danego produktu,

• brak różnicowania produktów pod względem naturalnie występujących składników, a tych dodanych w procesie produkcji,

• brak gwarancji, że wybór przez konsumenta produktów jedynie z najwyższą oceną pozwoli skomponować zbilansowaną dietę,

• deprecjonowanie przez system produktów regionalnych i tradycyjnych,

• oraz że system ten stał się narzędziem marketingu i sprzedaży.

Powyższe zarzuty były już wielokrotnie podnoszone przez branżę rolno-spożywczą w kierowanych do administracji państwowej i do UOKIK pismach. Czekamy na decyzję UOKiK, która będzie niezwykle istotna wobec dalszych losów systemu znakowania Nutri-Score w Polsce.

Źródło: https://twitter.com/jacekzarzecki/status/1696779560866451851

Opublikowano w