Stronnicze Badania Naukowe dot. Systemu Nutri-Score

Holenderscy eksperci – dr Stephan Peters i prof. dr Hans Verhagen przeanalizowali dotychczasowe badania dotyczące systemu Nutri-Score i wykazali stronniczość części publikacji naukowych.

Jak podsumowują naukowcy, ich „główne obserwacje są takie, że zdecydowana większość badań wspierających system Nutri-Score została zrealizowana  przez twórców Nutri-Score. Natomiast większość (61%) badań przeprowadzonych niezależnie od twórców systemu Nutri-Score wykazała niekorzystne wyniki.”

S. Peters i H. Verhagen w swoim przeglądzie naukowym wzięli pod lupę artykuły naukowe dot. Nutri-Score opublikowane w latach 2016–2023. Spośród nich 56 badań zostało zrealizowanych przez naukowców powiązanych z systemem NS i ich zdecydowana większość, bo aż 52 wyniki były pozytywne dla oceny systemu (93%), a tylko 4 były negatywne. Tymczasem w badaniach przeprowadzonych przez niezależnych naukowców – 19 dało wyniki pozytywne, a 30 negatywne.

Biorąc pod uwagę tak duże rozbieżności i stronniczość badań, autorzy analizy podkreślają potrzebę przeprowadzenia obiektywnych badań nad wpływem systemu Nutri-Score na zdrowie publiczne.

Szczegóły i więcej informacji na powyższy temat można znaleźć w artykule naukowym: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213434424000069?via%3Dihub

Opublikowano w