Kara za wprowadzające w błąd użycie Nutri-Score we Włoszech

Włoski Urząd ds. Konkurencji (AGCM) ukarał grzywną administracyjną firmę VIVIL A. Müller GmbH & Co. KG. (VIVIL) w wysokości 10 000 euro za nieuczciwą praktykę handlową.

Firma VIVIL znakowała swoje wyroby cukiernicze systemem Nutri-Score używając literę „B” na zielonym tle. Włoski odpowiednik UOKiK uznał, że podanie litery na kolorowym tle na etykiecie jest niewystarczające, ponieważ konsument potrzebuje dokładniejszych informacji, aby móc dokonać właściwego wyboru. Tym samym stwierdził, że brak tych wyjaśnień może doprowadzić przeciętnego konsumenta do przekonania, że wybiera zdrową żywność w sensie absolutnym, a produkt oceniany przez system jako zielony można uznać za „najlepszy” w swojej kategorii na niekorzyść produktów oznaczanych przez system Nutri-Score kolorem pomarańczowym, czerwonym lub żółtym. Brak informacji i wyjaśnień dla konsumenta o charakterze i ograniczeniach metodyki systemu Nutri-Score nie pozwala mu na świadomą ocenę i wybór produktu. Tym samym AGCM uznał, że brak pełnej informacji dla klienta o kryteriach i cechach systemu Nutri-Score stanowi nieuczciwą praktykę handlową w rozumieniu art. 20, 21 lit. b) i 22 włoskiego Kodeksu Konsumenckiego i nałożył na firmę VIVIL grzywnę.

Jest to kolejna sprawa włoskiego Urządu ds. Konkurencji AGCM dotycząca systemu Nutri-Score, włączając takie firmy jak m.in. Carrefour, Pescanova i Weetabix, które również były przedmiotem oceny i decyzji włoskiego urzędu AGCM.

Pełna decyzja AGCM dot. Firmy VIVIL jest dostępna w biuletynie nr 5/2023: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/bollettini/2023/5-23.pdf

Więcej informacji również na stronie: https://www.foodlaw.info/post/nutriscore-use-sanction-in-italy-by-agcm

Opublikowano w