Zharmonizowany unijny system etykietowania na przedniej części opakowania – debata „Politics meets Nutrition Science”

Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej 26 października 2022  zorganizowało w Parlamencie Europejskim spotkanie „Politics meets Nutrition Science”, którego gospodarzem była wiceprzewodnicząca Pina Picierno, pod patronatem włoskich delegacji grup politycznych Parlamentu Europejskiego. Oczekuje się, że Komisja Europejska zaproponuje w 2023 r. zharmonizowany unijny system etykietowania na przedniej części opakowania w celu zachęcania do zdrowego odżywiania i promowania sprawniejszego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Jak podajefoodfakty.pl w trakcie debaty zwrócono uwagę na poniższe kwestie.

Ambasador Stefano Verrecchia powiedział: „Włochy pozostają zaangażowane w promowanie otwartej i opartej na nauce debaty na temat sposobów zachęcania do zdrowego odżywiania poprzez odpowiednie informacje dla konsumentów. Popieramy szczytny cel UE, jakim jest ograniczenie otyłości i chorób niezakaźnych, ale ostrzegamy przed lekceważeniem narodowych tradycji żywieniowych i sztucznym klasyfikowaniem niektórych produktów spożywczych jako zdrowe, a innych jako niezdrowe„.

Wprowadzenia do obrad okrągłego stołu dokonali wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego pani Pina Picierno oraz wiceminister rolnictwa Republiki Czeskiej, która obecnie sprawuje prezydencję w UE, pan Jindřich Fialka. Członkowie Parlamentu Europejskiego przeprowadzili owocną debatę na temat swoich oczekiwań.

Paneliści dyskutowali o informacjach żywieniowych na produktach spożywczych oraz o tym, jakie cechy powinna mieć etykieta żywieniowa, aby umożliwić konsumentom stosowanie zdrowej, zróżnicowanej i zbilansowanej diety.

Prof. Luca Piretta, dietetyk, specjalista w Gastroenterologii i Endoskopii Trawiennej Uniwersytetu w Rzymie (Bio-Medical Campus) powiedziała: „Dotarcie z komunikatem do konsumentów poprzez front-of-pack etykiecie musi być zarówno informacyjne jak i edukacyjne. Ocena wartości żywieniowej pojedynczego produktu na półce sklepowej może być absolutnie mylące, a czasami całkowicie anty skuteczne, ponieważ nie można wiedzieć, ile tego produktu zostanie spożyte (chyba że porcja jest zamierzona), jaki rodzaj diety zostanie włączony, nie mówiąc już o stanie zdrowia osoby, która będzie go spożywać„.

Carla Valeiras, z europejskiego stowarzyszenia konsumentów SAFE (Safe Food Advocacy Europe), podkreśliła kluczowe wnioski z ich ostatniego raportu na temat głównych dobrowolnych systemów oznaczania wartości odżywczej stosowanych w Europie i na świecie: „Choroby niezakaźne i otyłość spowodowane niezdrowymi nawykami żywieniowymi stanowią poważny problem dla współczesnego społeczeństwa. Istotne jest, aby konsumenci byli odpowiednio informowani o swoich wyborach. Bez dokładnych i wiarygodnych informacji nie ma wyboru.” Floriana Cimmarusti, Sekretarz Generalny SAFE była przekonana, że „Komisja weźmie pod uwagę nasz raport przy formułowaniu swojego wniosku„.

Dr Stephan Peters, ekspert w dziedzinie nauk o żywieniu, z Holenderskiego Stowarzyszenia Mleczarskiego, stwierdził, że „program UE musi wykazać, że ma pozytywny wpływ na zdrowotność koszyka konsumenta w supermarkecie w prawdziwym życiu – zgodnie z podejściem EFSA do uzasadniania oświadczeń zdrowotnych„.

Prof. Marco Silano, dyrektor ds. badań i kierownik jednostki ds. żywności, żywienia i zdrowia we włoskim Superior Institute of Health przedstawił różne dobrowolne systemy oznaczania wartości odżywczej stosowane w Europie i powiedział, że „FoP NutrInform Battery system etykietowania jest skuteczny w dokładnym informowaniu konsumentów o składzie odżywczym żywności, które składają się na codzienną dietę. {NutrInform opiera się na graficznym przedstawieniu baterii, której procent naładowania odzwierciedla wskaźnik zalecanego dziennego spożycia energii i składników odżywczych dostarczanych przez porcję wielkości zapakowanej żywności}”.

Ambasador Stefano Verrecchia podsumował: „Dzisiejsze wydarzenie pokazuje, że cieszący się dużym uznaniem naukowcy, społeczeństwo obywatelskie, wiele krajów, a także grupy polityczne Parlamentu Europejskiego wzywają Komisję Europejską do uważnej oceny sytuacji przed przedstawieniem wniosku. Program UE musi wykazać odpowiednie korzyści zdrowotne dla obywateli UE„.

www.foodfakty.pl

Opublikowano w