System Nutri Score jako oświadczenie  zdrowotne

W Foods MDPI opublikowano artykuł pt. An Evaluation of the Nutri-Score System along the Reasoning for Scientific Substantiation of Health Claims in the EU—A Narrative Review.

W systematycznym przeglądzie dokonano oceny dowodów naukowych dotyczących potwierdzenia, że system Nutri-Score dotyczący znakowania produktów z przodu opakowania (FOPL) spełnia unijne kryteria stosowania  oświadczeń zdrowotnych. Oświadczenie zdrowotne można sformułować w następujący sposób: „Nutri-Score jako system FOPL skutkuje zwiększonym zakupem przez konsumentów zdrowszej żywności”.

Zgodnie z obowiązującym unijnym prawem wszystkie oświadczenia zdrowotne muszą być poddane naukowej ocenianie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), a następnie przyjęte i opublikowane przez Komisję Europejską.

Podsumowaniu artykułu zauważono, że zgodnie z procedurami EFSA nie ma wystarczających dowodów potwierdzających oświadczenie zdrowotne dotyczące systemu Nutri-Score, ponieważ badania naukowe nie ustaliły związku przyczynowo-skutkowego. Do tej pory, UE nie zatwierdziło żadnego oświadczenia zdrowotnego opartego na niewystarczających i ograniczonych dowodach naukowych gdyż wydaje się, że istnieją tylko niejednoznaczne lub niewystarczające dowody potwierdzające wpływ systemu Nutri-Score na zdrowie.Przypomniano również, że przed wprowadzeniem jakiegokolwiek FOPL warto sprawdzić jego skuteczność w pełnym asortymencie w prawdziwym supermarkecie. Zaleca się również, aby uzasadnienie naukowe zostało przetestowane przez niezależny komitet naukowy. W Europie rolę tę pełni EFSA.

Pełny tekst artykułu: https://www.mdpi.com/2304-8158/11/16/2426

Opublikowano w