Portugalia rezygnuje ze znakowania Nutri-Score

22 marca 2024 r. Portugalia ogłosiła, że oficjalnie przyjmuje system Nutri-Score jako dobrowolne znakowanie na przodzie opakowania produktów spożywczych.[1]

Dwa miesiące później, z Brukseli przyszło potwierdzenie od portugalskiego ministra rolnictwa, José Manuel Fernandesa, że Lizbona (Portugalia) zrezygnuje z Nutri – Score. Nie wiadomo jeszcze, w jakim czasie i w jaki sposób. „Oceniamy Nutri – Score i w ciągu kilku dni będziemy mogli ogłosić naszą decyzję, ponieważ decyzja poprzedniego rządu była niezgodna z prawem” – powiedział minister José Manuel Fernandes podczas spotkania Agrifish.[2]

Członkostwo Portugalii w Nutri-Score zostało nakazane „przez ostatni rząd socjalistyczny na kilka dni przed zakończeniem  ich rządów. Zostanie ono w sposób naturalny anulowane przez sąd lub też cofnięte”.

Przyjęcie systemu Nutri – Score w sposób nieoczekiwany i bez wcześniejszych konsultacji było krytykowane  przez portugalskie organizacje, np.  Ordem dos Engenheiros – organ regulacyjny i licencyjny dla zawodu inżyniera w Portugalii.[3]


[1] https://igifoodlaw.com/nutri-score-oficjalnie-przyjety-przez-portugalie/

[2] https://www.efanews.eu/item/41132-nutriscore-portuguese-minister-the-previous-government-s-decision-was-illegal.html

[3] https://www.ordemengenheiros.pt/pt/centro-de-informacao/imprensa/comunicados/ordem-dos-engenheiros-e-qualifica-origin-portugal-denunciam-rotulagem-nutri-score/

Opublikowano w