Nowy rząd Portugalii wycofał się z planu znakowania żywności systemem Nutri-Score

W Rozporządzeniu opublikowanym przez poprzedni rząd Portugalii przyjęto uproszczony system etykietowania Nutri-Score jako środek w zakresie zdrowia publicznego mający na celu promowanie zdrowego odżywiania. Rozporządzenie to zostało wydane bez wiedzy portugalskiej Generalnej Dyrekcji ds. Żywności i Spraw Weterynaryjnych (DGAV), która jest właściwym podmiotem krajowym promującym i przygotowującym krajowe przepisy w obszarze żywności. Powyższe Rozporządzenie było niezgodne z prawem, a dodatkowo kompetencje w tej sprawie należą do Ministerstwa Rolnictwa.

Należy również zaznaczyć, że Generalna Dyrekcja ds. Żywności i Weterynarii (DGAV) po przeprowadzeniu badania, w którym przetestowano algorytm systemu Nutri-Score na portugalskich produktach spożywczych, wyraziła do niego zastrzeżenia, gdyż wyniki nie były zgodne z portugalskimi zaleceniami żywieniowymi.

Rozporządzenie nowego rządu Portugalii zostało opublikowane 11 czerwca 2024 i weszło w życie 12 czerwca 2024 r.

W portugalskim Rozporządzeniu podkreślono, że unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 reguluje również kwestie informacji o żywności podawanych dobrowolnie, które nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd ani być dla niego dwuznaczne lub mylące.  Zastrzeżenia w tym względzie budzi system Nutri- Score.

Źródło: https://www.portugal.gov.pt/pt/gc24/comunicacao/comunicado?i=ministerio-da-agricultura-e-pescas-repoe-legalidade-em-relacao-ao-sistema-nutri-score

Rozporządzenie nr 162/2024/1: https://files.diariodarepublica.pt/1s/2024/06/11100/0000300003.pdf

Opublikowano w