DOKUMENTY DO POBRANIA

RAPORT Analiza argumentów prawnych i praktycznych systemu Nutri-Score

Joanna Olszak

Izabela Tańska

Doradca ds. Prawa żywnościowego IGI Food Consulting

RAPORT Znakowanie produktów z wykorzystaniem systemu Nutri-Score

Prof. SGGW dr hab. Dariusz Włodarek
Kierownik Zakładu Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr inż. Hubert Dobrowolski
Absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Czy system Nutri-score jest zagrożeniem dla naturalnych produktów z punktu widzenia prawa żywnościowego

Joanna Olszak
Doradca ds. Prawa żywnościowego IGI Food Consulting

Czy system Nutri-score jest zagrożeniem dla naturalnych produktów, w kontekście rekomendacji żywieniowych

Prof. SGGW dr hab. Dariusz Włodarek
Kierownik Zakładu Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Raport - Opinia polskich specjalistów z zakresu żywienia nt. znakowania produktów spożywczych wartością odżywczą

Dr hab. Mariusz Panczyk

Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab inż. Iwona Traczyk

Dr hab Mariusz Jaworski

Dr inż. Beata Sińska

Dr n. med. Alicja Kucharska

Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przegląd badań na temat występowania cukru w owocach, warzywach, sokach

Dr hab. Mariusz Panczyk

Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Marianna Hall

Dr Magdalena Milewska

Dr hab Mariusz Jaworski

Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Review of research the occurrence of sugar in fruits, vegetables, and juices, and its impact on the diet

PhD, PharmD Mariusz Panczyk

PhD, DHSc Marianna Hall

PhD, DHSc Magdalena Milewska

PhD, DHSc hab Mariusz Jaworski