Nutriscore Hero Podstrona Bio Branza

BIOGRAFIE
przedstawicieli branży

Julian Pawlak

Julian Pawlak, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Prezes Stowarzyszenia KUPS od 2004 r. Od 1973 r. związany z firmą Tymbark, w której przez 13 lat pełnił funkcje Prezesa i Dyrektora Zarządzającego. Od 2003 r. konsultant ds. Strategii i Przewodniczący Rady Nadzorczej Tymbark S.A. a obecnie prokurent Tymbark - MWS Sp. z o.o.

Witold Boguta

dr Witold Boguta, Prezes Zarządu Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw

Absolwent Wydz. Rolniczego SGGW; przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, przewodniczący Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku owoców i warzyw Porozumienia Rolniczego, wiceprezydent EUCOFEL, członek Obserwatorium Rynku Owoców i Warzyw – podgrupa owoców ziarnkowych przy Komisji Europejskiej, ekspert z zakresu wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw, grup producentów rolnych, spółdzielczości rolniczej, wspólnej polityki rolnej

Marian Sikora

Marian Sikora, Przewodniczący Rady Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Od 2005 przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Prezes Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych. Od 2005 roku członek prezydium COPA-COGECA, a od 2017 roku Wiceprzewodniczący COPA.

Piotr Checielewski

Piotr Chęcielewski, Członek zarządu Jurajska SA i dyrektor marketingu Hortex

Przez większość kariery zawodowej związany z firmami produkującymi żywność i napoje alkoholowe, gdzie pełnił szereg funkcji w kraju oraz w regionie Europy Środkowej, w strukturach zarówno Marketingu jak i Sprzedaży. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją Marketing. Dodatkowe kwalifikacje zdobywał w trakcie programów Harvard Business School, London Business School oraz IMD.